SCHEDULE

PODCASTS

FESTA 2019

FESTA 2018

FESTA MARTIRJU 2017

INAWGURAZZJONI TAL-ORGNI L-GDID

FESTA 2017

ABOUT

L-ghan li ghalih gie mwaqqaf ir-Radju tal-Komunita tax-Xewkija huwa li jwassal l-ispirtu tal-festa lil dawk li ma jistghux jinghaqdu ma' huthom ix-Xewkin l-ohra fil-Funzjonijiet u l-attivitajiet l-ohra li jsiru f'din il-gimgha tal-festa. L-ghan ewlieni kien li kemm il-morda u l-anzjani, kif ukoll dawk li jiehdu hsiebhom, ma jhossuhomx maqtughin wahedhom f'dawn il-jiem ta' ferh meta r-rahal ikun qed jiccelebra l-festa. L-emigranti wkoll nghataw mportanza. Fil-fatt sa mit-tieni skeda li kellu Radju Prekursur, bejn is-26 ta' Mejju u l-24 ta' Gunju 1998, Radju Prekursur haseb li jiddedika programm specjali li matulu sar kollegament dirett ma' l-emigranti li kienu qed jiccelebraw il-festa gewwa Melbourne fl-Awstralja. Dan l-appuntament ghadu jsir ta' kull sena, lejlet il-festa ghal habta tas-1.00 p.m. Ma' kienx dan l-uniku appuntament ma' l-emigranti. Fil-fatt ta' kull sena diversi emigranti jikkuntatjawna, kemm permezz ta' telefonati u anke permezz ta' l-email biex iwasslu l-awguri taghhom lil qrabathom li jghixu f'Ghawdex. Radju Prekursur beda bix-xandiriet tieghu fuq l-internet matul l-iskeda tal-festa tas-sena 1999 (Radju Prekursur kellu skeda ta' programmi bejn it-30 ta' Mejju u t-28 ta' Gunju 1999).

Radju Prekursur

  • +356 21565093
  • The Parish Centre, Saint John Baptist Square, Xewkija, Gozo, Malta.
LIVE STREAMING

LIVE WEBCAM

To embed live videos, please make sure you performed the steps in this video to create and save a proper server API key.

CONTACT