Ritratti tal-Festa

Ir-ritratti ta' nhar it-Tnejn jigifieri tal-hrug ta' l-istatwa , tat-Tlieta dak tal-programm muzikali li l-Banda Prekursur tellghet fil-pjazza tax-Xewkija u anke r-ritratti tal-granet li gejjin, issa tistghu tarawhom permezz ta buttuna bl-isem 'Ritratti tal-Festa' fuq l-lemin. F'din l-istess pagna ghandkom issibu wkoll r-ritratti tal-festa tas-sena l-ohra.

 
It-Tieni Jum tal-gimgha tal-Festa

It-Tlieta, 16 ta' Gunju, komplew l-attivitajiet marbutin mal-festa ta'  San Gwann Battista.  Fil-Knisja Rotunda saret koncelebrazzjoni Solenni ta' Lejlet il-Konsagrazzjoni, filwaqt li iktar tard il-Banda 'Prekursur' tellghet programm muzikali fl-okkazjoni tat-80 anniversarju mit-twaqqif taghha.

Read more...
 
Qtugh fil-Provvista ta' l-elettriku jikkawza waqfien fl-iskeda ta' programmi ta' Radju Prekursur

Matul il-gurnata tat-Tlieta, 16 ta' Gunju, Radju Prekursur kellu jissospendi l-iskeda tal-programmi li kelli ppreparati ghal din il-gurnata minhabba qtugh fil-provista ta' l-elettriku.  Infatti matul il-gurnata kollha, ghal-habta ta' l-10.30 a.m. inqatghet il-provista ta' l-eletriku madwar Ghawdex kollu.  Ghal din ir-raguni l-programmi kollha ta' Radju Prekursur ma setghux jixxandru.  Kien biss ghal-habta tat-8.00 p.m. li l-provista ta' l-elettriku giet lura ghan-normal u hekk Radju Prekursur seta' jwassal xandira diretta tal-programm muzikali li tellghet il-Banda Prekursur.

Filwaqt li nixtiequ niskuzaw ruhna ghal dan il-qtugh fit-transmissjonijiet taghna, nixtiequ ninfurmawkom li ser ikun hemm xi tibdil fl-iskeda ta' Radju Prekursur ghall-Erbgha, 17 ta' Gunju biex jkunu jistghu jigu nkluzi xi programmi li l-lum ma xxandrux.

 
Ritratti tal-Hrug ta' l-istatwa
Tista tara ir-ritratti tal-hrug ta l-istatwa ta' San Gwann tal- 15 ta' Gunju 2009 billi tikklikja hawn. - Ritratti Tnejn Gunju 2009. Tista' tara r-ritratti b'format iehor, b'ritratti zghar billi tikklikja hawn - Thumbnail view .
 
Tibda l-gimgha tal-Festa: Tinhareg l-Istatwa ta' San Gwann min-nicca

Il-qofol tal-attivitajiet tal-festa tat-Tnejn, 15 ta' Gunju,  intlahaq bil-laqgha ta' talb li organizzaw iz-zghazagh fil-Knisja Rotunda li giet fi tmiemha bil-hrug tal-istatwa ta' San Gwann min-nicca.

 

 

Read more...
 
Skeda tal-Festa 2009

 Radju Prekursur ghadu kemm hareg l-iskeda tar-Radju ghal Festa ta' San Gwann 2009. Din tista tinizzel mill internet billi tikklikja hawn . Il-format huwa pdf u trid Adobe Acrobat Reader biex taraha.

Skeda Festa San Gwann 2009.pdf - 112Kb


 

 
Bullettin

 


 Il-Bullettin li jitqassam fid-djar kull gimgha, u li kien jitpogga fis-sezzjoni tal-bullettini issa qed jitpogga fis-sit tal-parrocca. Tista' tikklikja hawn biex tara l-bullettin.

 
Webcasting - Isma Radju Prekursur Online

 Isma Radju Prekursur bil Windows Media Player
 Listen  to Radju Prekursur with Windows Media Player

 windows_media_player_icon.gif

 Isma Radju Prekursur bil BS Tuner
 Listen  to Radju Prekursur with BS Tuner

 BS-Tuner1.jpg

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 57 - 65 of 65
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.