Pontifikal Solenni ta' Lejlet il-Festa

Ftit tal-hin ilu ghadu kemm inghata bidu ghall-Pontifikal Solenni ta' Lejlet il-Festa.  Ezattament kif intemm il-kant ta' l-Antifona, beda dan il-Pontifikal li huwa mmexxija minn Mons. Nikol G. Cauchi, Isqof Emeritus ta' Ghawdex.  Huwa qed ikun assistit miz-zewg Djakni Xewkin, Trevor Sultana u Franklin Vella, flimkien mal-Arcipriet tax-Xewkija u bosta sacerdoti Xewkin.

 

 

int - IMG_9247.jpg

Read more...
 
Translazzjoni Solenni tar-Relikwija ta' San Gwann Battista

Fis-6.00 p.m. il-Banda Prekursur bdiet il-marc ta' qabel it-Translazzjoni minn hdejn il-Kazin tal-Banda sal-Pjazzetta ta' hdejn il-Knisja.  Minn hawnhekk akkumpanjat b'marci religjuzi t-translazzjoni bir-relikwija ta' San Gwann ghall-Knisja Rotunda.

 

 

int - IMG_9209.jpg

 

 

Read more...
 
Kollegament Dirett mal-emigranti f'Melbourne fuq Radju Prekursur

Ghal sena ohra, Radju Prekursur rega zamm l-appuntament tieghu mal-emigranti Xewkin li jkunu qed jiccelebraw il-festa ta' San Gwann f'Melbourne, l-Awstralja.

 

int - IMG_9184.jpg

Read more...
 
Id-Dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Gwann Jghammed il-Kristu

Wara l-funzjoni tal-Knisja, l-attivita principali kienet id-Dimostrazzjoni bl-istatwa ta' San Gwann Jghammed lil Kristu.

fri008 - IMG_9182.jpg

Read more...
 
It-Tielet Jum tat-Tridu

Il-Gimgha, 25 ta' Gunju, it-Tielet Jum tat-Tridu saret Koncelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Mikiel Xuereb.  Il-Priedka f'dan it-tielet jum ta' thejjija ghall-festa tal-patrun tar-rahal taghna, San Gwann Battista, saret mill-Arcipriet tal-Parrocca tal-Floriana, Fr. Richard Borg.  Ic-celebrazzjoni giet fi tmiem bil-kant tal-Antifona u l-Barka Sagramentali.

 

Read more...
 
Il-marc tal-Hamis - Success iehor ghal KZX

Ftit tal-hin ilu ghadu kemm intemm il-marc tal-Hamis, jew kif inhu maghruf ukoll il-marc tal-Hniena.  Dan il-marc, li jibda minn hdejn il-Kappella tal-Madonna tal-Hniena, jghaddi minn Triq San Bert, Pjazza San Gwann Battista u jintemm fi Triq San Zakkarija.  thurs003 - IMG_9072.jpg

Read more...
 
L-24 ta' Gunju - Solennita tat-Twelid ta' San Gwann il-Battista. It-Tieni jum tat-Tridu

'Ismu huwa Gwann' - hekk beda l-priedka tieghu Patri Anton Farrugia OFM.   Huma proprju l-kelmiet li nsibu fil-Vangelu fil-jum tat-twelid tal-Battista.  Illum il-Hamis, 24 ta' Gunju, il-Knisja Universali ticcelebra b'sollennita' il-festa tat-Twelid ta' San Gwann Battista. 

thurs001 - IMG_9025.jpg

Read more...
 
L-Ewwel Jum tat-Tridu - Dun Guzepp Camilleri jfakkar il-50 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Tieghu

L-Erbgħa, 23 ta' Gunju, l-ewwel Jum tat-Tridu, Dun Guzepp Camilleri, sacerdot mix-Xewkija u li bhalissa jinsab jaqdi il-missjoni tieghu bhala Kappillan fil-Gwatemala, iccelebra l-50 Anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali tieghu.

0006_-_img_8954.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 29 - 56 of 65
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.