Spettaklu kbir ta' loghob tan-nar f'Lejlet il-Festa PDF Print E-mail

L-attivitajiet ta' barra komplew wara l-Koncelebrazzjoni Solenni ta' Lejlet il-Festa.  Fid-9.00 p.m. il-Banda San Guzepp ta' Ghajnsielem bdiet marc minn hdejn il-Mithna ghal Triq Indipendenza  u wara esegwixxiet programm muzikali minn fuq il-plancier fi Pjazza San Gwann Battista.

Fid-9.15 p.m. beda spettaklu ta' loghob tan-nar ta' l-ajru, sinkronizzat mal-muzika.

 

int - IMG_9329.jpg

Nistghu nghidu li dan l-ispettaklu gibed l-attenzjoni ta' mijiet ta' Ghawdxin u Maltin li segwew dan l-ispettaklu minn diversi inhawi madwar l-ghalqa li minn jinharaq in-nar ta' l-ajru kif ukoll mill-Pjazza ewlenija ta' quddiem ir-Rotunda.

Waqt li kien ghaddej dan l-ispettaklu, il-Banda San Girgor ta' Kercem bdiet marc minn Triq il-Mithna, u Triq il-Hamrija, fejn hemmhekk inghaqdet mal-Banda Prekursur u z-zewg baned komplew il-marc minn Triq Santa Katerina, Triq il-Knisja u l-Pjazza.

 Wara li intemm dan il-marc, ftit minuti wara li daqq nofs il-lejl, beda spettaklu iehor ta' loghob tan-nar ta' l-art mahdum minn Farrugia Brothers tal-Fontana, u wirja ta' ajruplani mahduma minn Gorg Vella.

 

int - IMG_9423.jpg

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.