SKEDA TAL-FESTA TA' SAN GWANN BATTISTA 2015 PDF Print E-mail

 

Il-Hadd

 8.00 a.m. Angelus

 8.05 a.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

 8.15 a.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

 8.30 a.m. Quddiesa

 9.15 a.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

 9.30 a.m. Mal-Kordi tal-Kitarra – J. Vella

10.00 a.m. L-Ghodwa t-Tajba – F. Galea

11.30 a.m. Mal-Battuti tal-Marc - J. Vella/E. Zammit Haber

 1.30 p.m. Litur[ija tal-Hadd (rip) - J. Rapa

 2.00 p.m. Mid-Dinja tal-Baned - D. Vella

 3.00 p.m. Ruzarju

 3.30 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


It-Tnejn

4.30 p.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

4.40 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

4.45 p.m. Mill-Kantina Tieghi - M. Borg

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


It-Tlieta

4.30 p.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

4.40 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

4.45 p.m. Qari bil-Malti - J. Magro

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


L-Erbgha

4.30 p.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

4.40 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

4.45 p.m. Il-Hajja tal-Papa Gwanni Pawlu II – C. Buttigieg

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


Il-Hamis

4.30 p.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

4.40 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

4.45 p.m. Mil-Kamp tal-Country - J. Vella

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Mil-Kamp Sportiv - S. Dingli

7.15 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


Il-Gimgha

4.30 p.m. Ftuh tal-Istazzjon u Skeda

4.40 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

4.45 p.m. Ghanjiet Pajjizna – S. Bugeja

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Gheluq tal-Istazzjon


Is-Sibt

2.45 p.m. Ftuh tal-istazzjon u Skeda

2.55 p.m. Gesù l-Kelma li ghandha tixxandar

3.00 p.m. Ruzarju

3.30 p.m. Litur[ija tal-Hadd - J. Rapa

4.00 p.m. Mill-Kantina Tieghi (rip) - M. Borg

4.30 p.m. Dak kien |mien - C. Engwall

4.45 p.m. Qari bil-Malti (rip) - J. Magro

5.15 p.m. Hsieb ghal Kuljum - Kan. M. Borg

5.20 p.m. Avvizi tal-Parrocca

5.30 p.m. Quddiesa

6.15 p.m. Ruzarju

6.45 p.m. Dance Grooves - A. Xerri

7.45 p.m. Gheluq tal-Istazzjon

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8