Skeda Specjali tar-Randan u Gimgha Mqaddsa PDF Print E-mail
Bhalissa Radju Prekursur qed ixandar bi skeda specjali ghal zmien ir-Randan u l-Gimgha Mqaddsa.

Matul din l-iskeda qed jittellghu diversi programmi specjali marbutin ma dan iz-zmien specjali tas-sena.  Mill-Erbgha, 9 ta' Marzu, Ras ir-Randan, beda jixxandar kuljum programm ta' marci funebri, filwaqt li l-Gimgha, l-1 ta' April ixxandar ukoll programm specjali fl-okkazjoni tal-Festa tar-Redentur.

 Il-Hamis, 14 u l-Gimgha 15 ta' April, Lejlet u jum il-festa tad-Duluri, Radju Prekursur xandar skeda shiha ta' programmi specjali marbutin mad-Duluri ta' Marija Santissma.  Ix-xandiriet ta' Radju Prekursur bdew mit-8.00am f'dan il-jum specjali u ta' devozzjoni.  Matul il-Gimgha Mqaddsa x-xandiriet ta' Radju Prekursur ser jibdew fil-11.00 a.m. u jibqgh sejrin sat-8.00 p.m. (It-Tnejn, It-Tlieta u l-Erbgha).  F'Hamis ix-Xirka, il-programmi jibdew fit-8.30 a.m. u jibqghu ghaddejjin sa nofsillejl, filwaqt li fil-Gimgha l-Kbira l-programmi jibdew fis-7.00 a.m. 

 Din l-iskeda tigi fi tmiemha nhar Hadd il-Ghid filghaxija.  Minbarra diversi programmi specjali, Radju Prekursur ser iwassal il-Funzjonijiet kollha ta' dawn il-granet li jsiru fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija.  L-iskeda shiha tinstab fuq il-website ta' Radju Prekursur fuq il-link fin-naha ta' fuq tal-homepage.

 

 

 

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.