Il-Funeral ta' Jean Pierre Azzopardi PDF Print E-mail

Illum sar il-funeral ta' Jean Pierre Azzopardi li tilef hajtu f'disgrazzja ta' kamra tan-nar fl-Gharb nhar il-Hadd 5 ta' Settembru. Il-korteo telaq fl-4.30pm mill-Isptar Generali ta' Ghawdex lejn ix-Xewkija fejn imbaghad f'tarf Triq Indipendenza nghaqad mal-Banda Prekursur Xewkija fejn gie akkumpanjat b'marci funebri sa Pjazza San Gwann Battista.  Ezatt wara l-korteo saret il-quddiesa presente cadavere  fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Il-quddiesa kienet immexxija miz-ziju ta' Jean Pierre Fr Francis Azzopardi, l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Merieca fost ohrajn. Ghal quddiesa kien hemm prezenti l-President ta' Malta Dr. George Abela, il-Primistru Dr. Lawrence Gonzi, id-Deputat Mexxej Laburista Anglu Farrugia, Giovanna Debono, fost personalitajiet ohra, familjari u hbieb.

Radju Prekursur jaghti l-kondoljanzi lil familjari ta' Jean Pierre Azzopardi, li kien attiv hafna f'bosta' ghaqdiet fir-rahal taghna tax-Xewkija.  

Il-quddiesa li giet mxandra fuq Radju Prekursur qed tigi mizjuda fil-podcast ta' Radju Prekursur. Wiehed jista' jisma din il-quddiesa ukoll billi jikklikja l-link ta' hawn taht.

Recording tal-funeral ta Jean Piere Azzopardi.

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.