Il-marc ta' filghodu PDF Print E-mail

Fil-11.00 a.m. il-Banda Victory tax-Xaghra tat bidu ghall-marc popolari ta' filghodu.  Il-marc beda minn hdejn il-Kazin tal-Banda Prekursur, ghadda minn Triq Santa Katerina, Triq il-Kbira, Triq Helsien, Triq Ein Karem u Pjazza San Gwann Battista fejn jilhaq il-qofol tieghu.  Aktar tard il-Banda Ite ad Josef tal-Qala, inghaqdet ukoll mal-Banda Victory fejn komplew iferhu lil dawk prezenti bid-daqq ta' marcijiet brijuzi. 

 

int - IMG_9537.jpg

Il-qofol tal-briju intlahaq fi Pjazza San Gwann Battista ghall-habta tas-1.00 p.m. fejn indaqqu diversi marcijiet brijuzi li komplu ziedu il-briju ta' numru kbir ta' zghazagh Xewkin li kienu qed jiehdu sehem f'dan il-marc.  Il-marc intemm iktar tard quddiem il-kazin tal-Banda Prekursur fi Triq Santa Katerina.

 

int - IMG_9568.jpg

 

 

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.