Il-Pontifikal Solenni ta' Jum il-festa PDF Print E-mail

Fit-8.15 a.m. bdiet hierga l-Purcissjoni mis-Sagristija  tal-Knisja Rotunda li tat bidu ghall-Pontifikal Solenni ta' Jum il-festa.  Il-Pontifikal kien immexxi mill-Ecc. Tieghu Mons. Mario Grech, Isqof ta' Ghawdex li niseg ukoll il-Paningierku tal-Festa.

 

int - IMG_9489.jpg

 

Matul dan il-Pontifikal, hadu sehem l-Arcipriet tal-Parrocca, flimkien ma' bosta sacerdoti Xewkin u ohrajn minn barra r-rahal.  Prezenti wkoll kien hemm iz-zewg djakni Xewkin, Trevor u Franklin, kif ukoll id-Djaknu John Meilak li ghamel ukoll xi zmien iwettaq hidma pastorali fir-rahal taghna u li gie ordnat Djaknu nhar il-Hadd li ghadda. 

Il-membri ta' l-ghaqdiet tar-rahal, kif ukoll membri tal-Kunsill Lokali hadu sehem attiv f'dan il-Pontifikal, li ghalih attendew numru kbir ta' nies.  Qabel ma ntemm dan il-Pontifikal, l-Isqof Mario Grech ghamel appell ghall-ghajnuna ghal dawk il-postijiet fil-Brazil li gew milquta minn gharar f'dawn l-ahhar granet.  Huwa ghamel referenza wkoll ghall-missjunarju Xewki, Dun Salv Vella li jinsab ftit il-boghod minn fejn gara dan id-dizastru.

Il-Pontifikal li kien imxandar ukoll fuq Rajdu Pekursur, b'kummentarju minn Lelio Spiteri li wassal lis-semmiegha dak li kien qed isir fil-Knisja Rotunda.  Wara li ntemm dan il-Pontifikal, Radju Prekursur wassal ukoll messaggi minn diversi persuni, fosthom il-Vici Sindku Joseph Vella, il-Kunsillier Teddie Mizzi, Dun Guzepp Camilleri, u ohrajn.  Fl-intervista li saret mas-Surmast Mro Colin Attard,  li mexxa l-kor u l-orkestra matul dawn il-granet huwa tkellem dwar il-muzika li tintuza fil-funzjonijiet tal-festa taghna.

Ix-xandira ta' dalghodu intemmet bil-messagg  ta' l-Isqof ta' Ghawdex u bil-messagg ta' l-Arcipriet tax-Xewkija, Mons. Carmelo Mercieca.

 

 int - IMG_9491.jpg

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.