Recording tat thabbira ta' Arcipriet Gdid
 
 
 
 
It-thabbira tan-nomina ta' Arcipriet gdid tax-Xewkija, Dun Daniel Xerri,
 hekk kif giet imxandra fuq Radju Prekursur nhar il-Hadd 30 ta' Awwissu 2015 .
Riratti Joanna Falzon u Daniel Borg, Audio Joseph Xuereb.
 
 
GRAZZI lil Arcipriet Mons Carmelo Mercieca u MERHBA lil Mons Daniel Xerri

Wara li aktar kmieni thabbret in-nomina tal-Arcipriet Gdid tal-Parrocca taghna, nixtiequ nirringrazzjaw lil Mons Carmelo Mercieca tal-hidma kbira li wettaq fil-parrocca taghna matul dawn it-43 sena li huwa ghamel bhala Arcipriet.  Nawgurawlu iktar hidma fejjieda fid-Djocesi Ghawdxija wara l-hatriet li nghata mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.

 

mons_mercieca.jpg

 

04-mons._daniel_xerri.jpg

 Mons. Carmelo Mercieca   Mons Daniel Xerri 

 

 

Naghtu merhba wkoll lil Arcipriet il-gdid Mons. Daniel Xerri u nawgurawlu ghal hidma gdida li ser jibda jwettaq fir-rahal taghna bhala raghaj spiritwali tal-parrocca.  

Read more...
 
Tithabbar in-Nomina ta' Arcipriet Gdid tax-Xewkija
Illum il-Hadd, 30 ta' Awwissu 2015, fi tmiem il-Quddiesa tal-11.00am fir-Rotunda Arcipretali ta' San Gwann Battista, ix-Xewkija, Ghawdex, l-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta' Ghawdex, habbar lill-komunità parrokkjali ta' dan ir-rahal li ghandha Arcipriet gdid fil-persuna ta' Monsinjur Daniel Xerri, mill-Parrocca tat-Twelid tal-Vergni Marija, ix-Xaghra. Sakemm jieħu l-pussess kanoniku, hu hatru b'effett immedjat Amministratur Parrokkjali.

Fl-istess okkazjoni, l-Isqof Grech radd hajr lill-Arcipriet attwali Monsinjur Carmelo Mercieca, li ilu fit-tmun tal-Parroċċa tax-Xewkija għal dawn l-aħħar tlieta u erbgħin (43) sena. Hu issa qed jahtru Direttur Djocesan tal-Missjonijiet u Monsinjur Teologu tal-Kapitlu Katidrali ta' Ghawdex.

Matul il-jum tal-Hadd u tat-Tnejn Radju Prekursur qed ixxandar r-recording tat-thabbira tan-nomina, kif ukoll l-ewwel messaggi li ghamlu Mons Mercieca u Mons Xerri ezattament wara n-nomina.  

 thabbira_nomina2.jpg
 (Ritratt:  Joanna Falzon)

 

Read more...
 
Ir-rivista Gourgion 2015

Ir-rivista Gourgion qieghda online. Wiehed jista jara din ir-rivista fuq

http://www.youblisher.com/p/1157398-GOURGION-Ghadd-57/

 

 
Ir-rivista Gourgion 2014

 Ir-Rivista Gourgion li tant tkun mistennija f'dan iz-zmien tas-sena, mix-Xewkin, kif ukoll mill-emigranti, issa qeghda wkoll online. Ir-rivista ta' din is-sena li l-ghadd taghha hu 56, bhal kull sena, fiha hafna informazzjoni utli ghal qarrejja. L-file hu ta' madwar 16 Mb, u fih 89 pagna. Tista tnizzel il-file, billi tikklikja fuq l-istampa ta' ghawn isfel. Nittamaw li  din r-rivista toghgobkom. 

 

 

 

 
Ir-Rivista Gourgion 2013 Online

Ir-Rivista Gourgion li tant tkun mistennija f'dan iz-zmien tas-sena, mix-Xewkin, kif ukoll mill-emigranti, issa qeghda wkoll online. Ir-rivista ta' din is-sena li l-ghadd taghha hu 55, bhal kull sena, fiha hafna informazzjoni utli ghal qarrejja. L-file hu ta' madwar 9 Mb, u fih 100 pagna. Tista tnizzel il-file, billi tikklikja fuq l-istampa ta' ghawn isfel.

Filwaqt li nittamaw li  din r-rivista toghgobkom, nawguraw lix-Xewkin kollha l-festa t-tajba.

 

 


 

 

 
Skeda Specjal fuq Radju Prekursur ghal Zmien il-Festa ta' San Gwann Battista 2013

Minn nhar is-Sibt1 ta' Gunju 2013 sat-Tnejn 24 ta' Gunju 2013 Radju Prekursur ser ikun qed ix-Xandar fuq skeda specjali ghal zmien il-festa ta' San Gwann Battista.  

F' Din l-skeda insibu hafna programmi varji kemm ta' muzika, programmi ta' marci brijuzi, programmi religjuzi kif ukoll ghat-tfal, programmi ta' informazzjoni marbuta mall-Patrun u r-Rahal tax-Xewkija fost ohrajn.  Inwaslulkom ukoll l-attivitajiet li ikunu qed issiru fir-rahal taghna marbut mall-festa ta' San Gwann Battista.  

Ghal aktar informazzjoni zuru s-sit ta' Radju Prekursur fejn hemm tistghu ssibu skeda dettaljata kif ukoll tistghu s-segwu live l-programmi u l-attivitajjiet li ikun qed jigu imxandra fuq il-frekwenza 99.3 FM Stereo. 

Programm jinstab ukoll hawn .

 
Skeda Specjal fuq Radju Prekursur ghal Zmien il-Festa ta' San Gwann Battista 2012
Minn ghada it-Tnejn 4 ta' Gunju 2012 sal-Hadd 1 ta' Lulju 2012 Radju Prekursur ser ikun qed ix-Xandar fuq skeda specjali ghal zmien il-festa ta' San Gwann Battista.  

F' Din l-skeda insibu hafna programmi varji kemm ta' muzika, programmi ta' marci brijuzi, programmi religjuzi kif ukoll ghat-tfal, programmi ta' informazzjoni marbuta mall-Patrun u r-Rahal tax-Xewkija fost ohrajn.  Inwaslulkom ukoll l-attivitajiet li ikunu qed issiru fir-rahal taghna marbut mall-festa ta' San Gwann Battista.  

Ghal aktar informazzjoni zuru s-sit ta' Radju Prekursur fejn hemm tistghu ssibu skeda dettaljata kif ukoll tistghu s-segwu live l-programmi u l-attivitajjiet li ikun qed jigu imxandra fuq il-frekwenza 99.3 FM Stereo.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 28 of 65
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Podcast

Login Form


Lost Password?

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Since 16 th May 1999

Xewkija.net News

Xewkija.Net Village Portal
Xewkija.Net will give you the latest news of Xewkija to your Desktop.